Kosten duurzaam huis bouwen

Wat zijn de kosten voor het bouwen van een duurzaam huis?

Een veelgestelde vraag die we bij de Groene Woning krijgen is ‘wat zijn de kosten voor het bouwen van een duurzaam huis‘? Het ecologisch isoleren van een huis in plaats van traditioneel isoleren geeft een kleine meerprijs. Bij houtskeletbouw woningen is het eenvoudig om de klassieke isolatie te vervangen door een ecologische variant. In vergelijking met traditionele bouwmethoden is het ecologisch maken van een houten woning veel minder ingrijpend.

De kosten voor het bouwen van een duurzaam huis hangen van veel  verschillende factoren af. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de woning en de grootte en ligging van de kavel. De kosten zijn verder sterk afhankelijk van waar de woning gebouwd gaat worden. Ook het afwerkingsniveau van de te bouwen woning is sterk bepalend voor de prijs.

Kosten per fase in het bouwproces

Het bouwproces voor een woning bestaat uit zes verschillende fasen: de initiatieffase, de ontwerpfase, voorbereidingsfase, ruwbouwfase, afbouwfase en tenslotte de oplevering.

Per fase worden hier onder bedragen genoemd, waar u mee kunt rekenen. Uiteraard zijn het richtbedragen; complexe woningen kunnen duurder uitvallen en eenvoudig vormgegeven woningen goedkoper. Het is een grofmazige manier om een eerste scan te maken om woonwensen en budget naast elkaar te leggen.

Voor een gedetailleerde begroting voor de bouw van een duurzame woning kunt u uw tekening of schets mailen. U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken om uw woonwensen door te spreken.

1. Initiatieffase

Voordat u begint met bouwen, moet u beschikken over een kavel. U kunt bij de gemeente informatie inwinnen over vrije kavels, maar ook bij bijvoorbeeld Bouwkavels Online. De kosten van een kavel variëren sterk en zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte en de ligging. Kosten die in de initiatieffase worden gemaakt, zijn:

 • Aankoop zelfbouwkavel
 • Financieringskosten

2. Ontwerpfase

Voor de ontwerpfase moet u rekening houden met een richtbedrag tussen de €10.000,- en €20.000,-. Deze kosten zijn afhankelijk van de complexiteit of juist de eenvoud van het ontwerp. En uiteraard ook de hoogte van de legeskosten, die verschillen per gemeente. Bij dit bedrag zijn de volgende posten inbegrepen.

 • Opdracht architect
 • Opdracht installatie-adviseur
 • Opdracht constructeur
 • Legeskosten van de gemeente

3. Voorbereidingsfase

Voordat er gebouwd kan gaan worden, moeten er de nodige aansluitingen worden aangelegd. Reken hiervoor met een post van €2.500,- tot €5.000,-

 • Aansluitingen riolering, elektra, water, internet
 • Afsluiten CAR-verzekering

4. Ruwbouwfase

Voor de ruwbouw rekenen we met een richtbedrag van €600,- tot €900,- per m3 bouwvolume. In dit bedrag zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Het grondwerk, de fundering en de begane grondvloer (exclusief eventuele heipalen)
 • De opbouw van het ecologisch geïsoleerde houtskeletbouwcasco en met alle details en dichtingen
 • Het plaatsen van de trap en de kozijnen met ramen en deuren. Het beglazen van de kozijnen
 • Het afwerken van de buitenkant, denk aan dakpannen, dakbedekking en gevelbekleding
 • De binnenriolering, de waterinstallaties, het verwarmingssysteem, het ventilatiesysteem en de elektra
 • De afwerkvloeren, aftimmeringen en het stucwerk

Het m3 bouwvolume kan berekend worden door de lengte, de breedte en de hoogte van de woning met elkaar te vermenigvuldigen. Maak voor de berekening gebruik van de buitenafmetingen van de woning en het te bouwen volume vanaf het grondniveau. Een woning van 6 meter breed, 11 meter lang en 3,5 meter hoog heeft zo een bouwvolume van 231 m3.

Een belangrijk onderdeel van de kosten is het verwarmingssysteem. De stap naar energieneutraal bouwen is soms een relatief kleine stap, maar geeft wel mogelijkheid tot een groene hypotheek.

5. Afbouwfase

Na de ruwbouw volgt het afbouwen. Daarbij kunt u het zo luxe of juist zo eenvoudig maken als u zelf wilt. De kosten voor de afbouwfase zijn dan ook nader te bepalen. De afbouwfase bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Tegelwerk, schilderwerk, interieurwerk
 • Keuken, sanitair en badkamer

6. Na de oplevering

Is uw duurzame woning klaar voor gebruik en afgebouwd, dan kunt u de woning betrekken! Hier kunt u ervoor kiezen om het zelf te doen of het uit te besteden. Denk aan de volgende zaken:

 • Interieur
 • Verhuizing
 • Tuin, inrichting en beplating

Net als voor de initiatief- en afbouwfase hangen de kosten ook voor de opleveringsfase van erg veel verschillende factoren af. Daarom kunnen we er ook geen richtbedrag voor afgeven. Vergeet deze kosten niet mee te nemen in uw totaal!

Kosten duurzaam huis bouwen. Kan het goedkoper?

Bent u zelf handig? Door een aantal zaken zelf te doen, kunnen de kosten voor het bouwen van een duurzaam huis lager uitvallen. Wilt u goedkoper een duurzaam huis bouwen, lees dan hier verder!

Realiseer je woondroom!

Heb jij een ecologische woondroom? De Groene Woning helpt je deze droom waar te maken. We denken graag met je mee! Neem contact op met Ewalt Nijsink voor een vrijblijvend gesprek. Samen realiseren we je toekomstige woning. Bellen kan ook: 06-111 55 414

Ewalt-Niesink-portret.png