Energieneutraal huis laten bouwen?

Het laten bouwen van een energieneutraal huis staat volop in de belangstelling. Onder meer door de stikstofdiscussie en de zorgen die er zijn over het klimaat. Maar zeker ook door wetgeving die per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Een energieneutraal huis moet aan hoge eisen voldoen. Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken moet de woning optimaal geïsoleerd zijn en de installatie zeer efficiënt werken. Kieren en naden moeten goed gedicht zijn. De energie die nodig is voor het verwarmen en koelen, voor warm water en elektriciteit wordt duurzame opgewekt.

Wat is energieneutraal?

Het begrip ‘energieneutraal’, zoals het ook wordt gebruikt door de overheid, komt overeen met het inmiddels veelgebruikte begrip ‘nul-op-de-meter’. Dat houdt in dat de woning op jaarbasis geen energie verbruikt. Bij de energieberekeningen wordt uitgegaan van gemiddelde Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik van de woning.

Een woning die volledig zelfvoorzienend is wordt ook wel autarkisch genoemd. Het huis is dan niet aangesloten op het gasnet of het elektriciteitsnet. Qua energie is de woning volledig zelfvoorzienend doordat het zelf energie opwekt.

Energieneutrale woning Vierakker

Energieneutraal huis laten bouwen

Wilt u een energieneutraal huis laten bouwen? Ga niet over één nacht ijs en neem contact op met de Groene Woning voor een vrijblijvend advies. We hebben inmiddels ruime ervaring met het bouwen van nul op de meter woningen. We zijn ook bekend met financierings- en subsidiemogelijkheden voor dit type woningen.

Regelgeving nul op de meter woning

De regelgeving voor het laten bouwen van een energieneutraal huis is inmiddels bekend. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat vanaf 2021 vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Afgekort wordt dit BENG genoemd.

Voor de BENG wordt onder meer gekeken naar energiebehoefte en het aandeel energie dat duurzaam opgewekt of herbruikbaar is. Nieuw is een norm om oververhitting van de woning in de zomer te voorkomen.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je een kijkje nemen op de website van de Rijksoverheid.

Groene hypotheek voor energieneutrale woningen

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden als je een woning duurzaam laat verbouwen. Dit geldt niet voor nieuwbouw. Wel kun je aanspraak maken op een groene hypotheek. De voorwaarden van een groene hypotheek zijn gunstiger dan gewone financiering.

Realiseer je woondroom!

Heb jij een ecologische woondroom? De Groene Woning helpt je deze droom waar te maken. We denken graag met je mee! Neem contact op met Ewalt Nijsink voor een vrijblijvend gesprek. Samen realiseren we je toekomstige woning. Bellen kan ook: 06-111 55 414

Ewalt-Niesink-portret.png

Linkpartners: huizen