Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen geeft ruimte aan de natuur, aan dieren en planten. Een woning staat immers niet op zichzelf en maakt onderdeel uit van haar omgeving. Waarbij het belangrijk is dat er plek is voor groen en niet alleen voor asfalt, stenen en beton.

De Groene Woning wil er graag aan bijdragen dat de nieuwe woning ook onderdeel is van de natuur. Dat betekent dat we het liefst natuurlijke materialen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen met hout in plaats van beton of steen of aan een natuurlijk dak van sedum. Ook muren kun je laten begroeien met vegetatie om ruimte aan planten en dieren te geven. Bijkomend voordeel van het gebruik van natuurlijke materialen is dat ze uitermate goed isoleert, duurzaam zijn en zorgen voor een gezond leefklimaat.

Een ander goed voorbeeld van natuurinclusief bouwen is het opvangen van regenwater. Voor bijvoorbeeld het beregenen van de tuin of het doorspoelen van een toilet.

Ook slim omgaan met verlichting in bebouwde gebieden is belangrijk. Om negatieve effecten van kunstlicht op dieren te beperken en het liefst te voorkomen. Zodat dieren zich in een bebouwde omgeving gaan vestigen of er kunnen broeden.

Waarom is natuurinclusief bouwen belangrijk?

Natuurinclusief bouwen geeft meer ruimte aan dieren en planten en zorgt voor meer biodiversiteit. Een groen dak bedekt met sedum trekt bijvoorbeeld vogels aan en nestkasten geven plek aan broedende vogels. Zo zijn er bijvoorbeeld inbouwkasten voor mussen of dakpannen met ingebouwd vogelhuis.

Met de stijgende temperaturen en warmere zomers, wordt ook warmtehuishouding steeds belangrijker. Hout heeft als eigenschap dat het uitstekend warmte kan opslaan en deze pas afgeeft bij lagere temperaturen. En een groene tuin geeft verkoeling tijdens warme dagen. Bij natuurinclusief bouwen wordt ook extra aandacht besteedt aan het het bergen van water, zodat wateroverlast bij hevige neerslag wordt voorkomen.

Een natuurlijke omgeving is ook beter voor mensen. Het verhoogt de leefbaarheid en mensen voelen zich energieker en zijn zelfs productiever blijkt uit onderzoek. Het wonen in een natuurlijke omgeving is ook nog eens veel gezonder. Als de natuur de ruimte krijgt is er minder ongedierte, zoals muggen en ratten. Deze zijn namelijk voer voor vogels en andere dieren.

Gezond wonen door natuur inclusieve bouw

Door natuurinclusief te bouwen komt er dus meer ruimte voor planten en dieren, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Zo wordt wonen, werken en de natuur met elkaar verbonden. Wat resulteert in een betere leefomgeving voor mens én dier.

Wil je meer lezen over natuurinclusief bouwen, kijk dan eens op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Realiseer je woondroom!

Heb jij een ecologische woondroom? De Groene Woning helpt je deze droom waar te maken. We denken graag met je mee! Neem contact op met Ewalt Nijsink voor een vrijblijvend gesprek. Samen realiseren we je toekomstige woning. Bellen kan ook: 06-111 55 414

Ewalt-Niesink-portret.png