Energieneutraal huis laten bouwen?

Het laten bouwen van een energieneutraal huis staat volop in de belangstelling. Onder meer door de stikstofdiscussie en de zorgen die er zijn over het klimaat. Maar zeker ook door wetgeving die per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Een energieneutraal huis moet aan hoge eisen voldoen. Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken moet de woning optimaal geïsoleerd zijn en de installatie zeer efficiënt werken. Kieren en naden moeten goed gedicht zijn. De energie die nodig is voor het verwarmen en koelen, voor warm water en elektriciteit wordt duurzame opgewekt.

Wat is energieneutraal?

Het begrip ‘energieneutraal’, zoals het ook wordt gebruikt door de overheid, komt overeen met het inmiddels veelgebruikte begrip ‘nul-op-de-meter’. Dat houdt in dat de woning op jaarbasis geen energie verbruikt. Bij de energieberekeningen wordt uitgegaan van gemiddelde Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik van de woning.

Een woning die volledig zelfvoorzienend is wordt ook wel autarkisch genoemd. Het huis is dan niet aangesloten op het gasnet of het elektriciteitsnet. Qua energie is de woning volledig zelfvoorzienend doordat het zelf energie opwekt.

Energieneutrale woning Vierakker

Energieneutraal huis laten bouwen

Wilt u een energieneutraal huis laten bouwen? Ga niet over één nacht ijs en neem contact op met de Groene Woning voor een vrijblijvend advies. We hebben inmiddels ruime ervaring met het bouwen van nul op de meter woningen. We zijn ook bekend met financierings- en subsidiemogelijkheden voor dit type woningen.

Regelgeving nul op de meter woning

De regelgeving voor het laten bouwen van een energieneutraal huis staat nog in de kinderschoenen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat vanaf 2021 vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Afgekort wordt dit ook wel BENG genoemd. De exacte eisen aan bijna energieneutrale woningen moeten nog worden vastgesteld door de overheid.

Voor de BENG wordt ondermeer gekeken naar energiebehoefte, fossiel energiegebruik en het aandeel energie dat duurzaam opgewekt of herbruikbaar is.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je een kijkje nemen op de website van de Rijksoverheid.

Subsidies voor energieneutrale woningen

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden als je een duurzame woning laat bouwen. Zo kun je voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen en een warmtepomp subsidie krijgen. De overheid helpt je dus graag een handje!

Realiseer je woondroom!

Heb jij een ecologische woondroom? De Groene Woning helpt je deze droom waar te maken. We denken graag met je mee! Neem contact op met Ewalt Nijsink voor een vrijblijvend gesprek. Samen realiseren we je toekomstige woning. Bellen kan ook: 06-111 55 414

Neem contact met mij op
Ewalt Nijsink bouwt duurzame woningen
Ewalt Nijsink realiseert woondromen